Przysłowia z całego świata, które są pełne poetyckiej mądrości

Przysłowia to popularne powiedzenia, zazwyczaj używane przez ludzi do udzielania porad dotyczących życia, ponieważ są one klejnotami mądrości.